18de Mollenrit

Zondag 4 juni tot en met zondag 11 juni 2017

Logo KTM Logo Help brandwonden kids

18de mollenrit

De 18de Mollenrit zal doorgaan op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 aan het Lindeplein (Kerk) te Mol Millegem. Je kan inschrijven voor 2 routes. Éen route van +/- 150km bepijld en GPS, zowel op Garmin, Tomtom en Tripy. Verder is er ook een rit van +/- 300km, enkel te verkrijgen op GPS (een tripy kan u bij ons huren door vooraf een email te sturen naar info@mollenrit.be).

Locatie

Lindeplein (Kerk)
2400 Mol (Millegem)

2de "Memorial Frans Vangenechten"

Zaterdag 10 Juni 2017

Naam en Voornaam *
E-mail adres *
Straat en nummer *
Postcode *
Gemeente *
GSM *
Geboortedatum *
Motor(Merk en Type) *
Nummerplaat *
Tripy(€ 30,00) of roadbook(€ 50,00) *
Tripy: Roadbook:

verklaart :
  • kennis genomen te hebben van het reglement van deze rit, zoals weergegeven en afgedrukt op keerzijde en op de website , en dit strikt na te leven.
  • zich ertoe te verbinden geen overdreven snelheden te ontwikkelen, noch aan enige snelheid- of regelmatigheidscompetitie deel te nemen op deze rit;
  • de richtlijnen van de organisatoren volledig en onmiddellijk op te volgen;
  • afstand van elk verhaal te doen voor hemzelf, zijn/haar rechthebbenden, erfgenamen, nabestaanden en hun verzekeraars tegenover de organisatoren, hun medewerkers en aangestelden voor elke schade die hij/zij zou kunnen lijden tijdens het verloop van de rit. Deze afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat, ingeval van overlijden, hij/zij zich sterk maakt voor zijn/haar rechthebbenden, erfgenamen, nabestaanden en zijn/hun en hun verzekeraars.
  • een geldige verzekering BA voor het deelnemende voertuig te hebben onderschreven welke geldig is tijdens de deelname aan deze rit.

Ik ga akkoord met deze voorwaarden*

Estafette

Bekijk hier de DEELNEMERSLIJST van de KTM

Ononderbroken

Gedurende 7 dagen en 24/24u, is er minstens één motard op pad. De tocht start zondag 4 juni om 12 uur. Start en aankomst telkens in de tenten van Mollenrit,Millegem

Sponsors

We streven naar minimaal 10 eurocent per afgelegde kilometer en 1.000 euro in totaal. Iedereen zoekt in eigen kring hun grote en kleine sponsors (motor/autoverkoper, garagist, verzekeringsagent, plaatselijke middenstanders, familie, vrienden,...). Deze kunnen dus de volledige afgelegde afstand of slechts een bepaald aantal kilometers sponsoren.

Estafette

De motard rijdt in (één of meerdere) blokken van 3 uur - om de drie (of zes of max. negen) uur wisselt de motor dus van bestuurder.

Afstand

De motard bepaalt zelf de route, en er wordt geen afstand opgelegd aangezien deze afhangt van de omstandigheden (dag/nacht, files, regenweer,...) . Bij start en aankomst wordt de kilometerstand genoteerd en op de website www.mollenrit.be vermeld.

Bedrag

We streven naar minimum 1.000 euro voor "Help Brandwonden Kids". De motards bezorgen hun bijeengereden bedrag aan de Mollenrit ten laatste op 12 juni, 15 uur, zodat bij aankomst van de laatste estafetterijder het totale bedrag kan worden overhandigd.

Mountainbike maandag 5 juni, 2de Pinksterdag

Mountainbike 25-40km
Vertrek kerk Mol-Millegem, gratis parking
Vanaf 08u tot 12u
Inschrijving €5/p plus drankbon
Bevoorrading, douches en reinigen fiets aanwezig
Alles tvv HELPBRANDWONDENKIDS
info@mollenrit.beBosloop zondag 4 juni Pinksterdag

Rondje van 5 km
Vertrek en aankomst kerk Mol-Millegem, gratis parking
Vanaf 08u tot 12u
Inschrijving €5/p plus drankbon
Bevoorrading aanwezig
Alles tvv HELPBRANDWONDENKIDS
info@mollenrit.be

Sponsers

Logo KTM Logo Help brandwonden kids Logo Ventigrate
Logo guykes
Logo Molse Bandencentrale Logo Bouwwerken Geerts Logo VAG
Live Music

MOLLENRIT vzw - OPENLUCHT PODIUM ZONDAG 11.06.17 LIVE MUSIC GRATIS INKOM LINDEPLEIN TE MOL-MILLEGEM

HTTB

14.00 uur Ready to blues your world
Logo Highway To The Blues

Cartouche

16.10 uur Country, rock and roll
Logo cartouche groep

Lord woodbine

17.45 uur Rock coverband
foto lord woodbine band