4de "Memorial Frans Vangenechten"

Zaterdag 8 juni 2019 organisseert de Mollenrit weer een "Memorial Frans Vangenechten". Binnenkort meer informatie.

Vanaf 19uur zal Cartouche een Rock and Roll Country band de muziek voorzorgen.

Labels met * zijn verplicht in te vullen

Naam en Voornaam *
E-mail adres *
Straat en nummer *
Postcode *
Gemeente *
GSM *
Geboortedatum *
Motor(Merk en Type) *
Nummerplaat *
Tripy(€ 25,00) of roadbook(€ 45,00) *
Tripy: Roadbook:

verklaart :

  • kennis genomen te hebben van het reglement van deze rit, zoals weergegeven op de website , en dit strikt na te leven.
  • zich ertoe te verbinden geen overdreven snelheden te ontwikkelen, noch aan enige snelheid- of regelmatigheidscompetitie deel te nemen op deze rit;
  • de richtlijnen van de organisatoren volledig en onmiddellijk op te volgen;
  • afstand van elk verhaal te doen voor hemzelf, zijn/haar rechthebbenden, erfgenamen, nabestaanden en hun verzekeraars tegenover de organisatoren, hun medewerkers en aangestelden voor elke schade die hij/zij zou kunnen lijden tijdens het verloop van de rit. Deze afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat, ingeval van overlijden, hij/zij zich sterk maakt voor zijn/haar rechthebbenden, erfgenamen, nabestaanden en zijn/hun en hun verzekeraars.
  • een geldige verzekering BA voor het deelnemende voertuig te hebben onderschreven welke geldig is tijdens de deelname aan deze rit.

Ik ga akkoord met deze voorwaarden*